BLI MEDLEM

Bli medlem- Du behövs!


Fjälliften i Ljungdalen, Torkilstöten drivs som en ekonomisk förening. Föreningen har idag ca 90 medlemmar och vi är i ett mycket stark behov av fler medlemmar då det är ett generationskifte.


Mycket av områdets karraktär och mysiga atmosför utgörs av att liften hålls levande och att området sköts. Även om ni inte finner utförsåkningen är det ni prioritera just nu så påverkar Fjälliften områdets attraktivitet och även fasigheternas marknadsvärde. Dessutom kanske ni idag eller i framtiden har barn eller barnbarn som vill kunna njuta av denna förträfliga plats för att åka skidor eller bara fika.


Våra medlemmarna är idag en förutsättning för att liften skall finas till. Vill du värna om liftens framtid - bli medlem!


Medlemsinsatsen är 1000 kr (en gång), och ett medlemsbidrag på 250kr där ni får hämta ut ett liftkort som ni kan åka för samt åka Gratis upp med tur och längdskidor.


Bankgiro: 5215-1107

SWISH: 1234990255OBS!! ange kontaktinformation på inbetalningen och mejla era kontaktuppgifter till kassören John Savelid på john@savelid.se


Tack, vi Hoppas på ditt stöd!

Information om liften


Skötsel och underhåll av liften sker genom ideellt arbete inom liftföreningen, och då främst av Liftens medlemmar.


Fjälliften byggdes 1966 av dåvarande NordMaskin i Östersund. Liften var en del av Rosenbergs stora exploateringsprojekt i Ljungdalen, Torkilstöten. Under många år drevs liften som ett aktiebolag inom Rosenbergsgruppen. 1992 ombildades dock driftbolaget till den nuvarande ekonomiska föreningen som medlemmarna driver samt äger liften.Kurt Åslund, Ljungdalen, kör liften.


Kontakt


Liftföreningens Styrelse:Ordförande

Gunnar Hagqvist

gunnar.hagqvist@gmail.com


Sekreterare

 Jonas Nilsson 

jonas.e.nilsson@hotmail.com


Kassör

John Savelid

john@savelid.se


Ledamot


Ledamot

Jonas Lagerlid

lagerlid@outlook.com


Ledamot

Martin Schönbeck

schonbeckster@gmail.com


Suppleant

Marie Larsson

elsamarilarsson@gmail.com


Valberedning:

Thomas Carlström, sammankallande

Thomas.Carlstrom@industrifonden.se


Eva Gyllensvan

egyllensvaan@gmail.com


Suppleant

Per-Olof Andersson

per-olov.andersson@telia.com


Revisorer:

Staffan Holmlund

ing.fa.staffanholmlund@etanet.se