OM

Information om liften


Skötsel och underhåll av liften sker genom ideellt arbete inom liftföreningen, och då främst av Liftens medlemmar.


Fjälliften byggdes 1966 av dåvarande NordMaskin i Östersund. Liften var en del av Rosenbergs stora exploateringsprojekt i Ljungdalen, Torkilstöten. Under många år drevs liften som ett aktiebolag inom Rosenbergsgruppen. 1992 ombildades dock driftbolaget till den nuvarande ekonomiska föreningen som medlemmarna driver samt äger liften.Kurt Åslund, Ljungdalen, kör liften.
 

Kontakt


Liftföreningens Styrelse:Ordförande

Gunnar Hagqvist

gunnar.hagqvist@gmail.com


Sekreterare

 Jonas Nilsson 

jonas.e.nilsson@hotmail.com


Kassör

John Savelid

john@savelid.se


Ledamot


Ledamot

Jonas Lagerlid

lagerlid@outlook.com


Ledamot

Martin Schönbeck

schonbeckster@gmail.com


Suppleant

Marie Larsson

elsamarilarsson@gmail.com


Valberedning:

Thomas Carlström, sammankallande

Thomas.Carlstrom@industrifonden.se


Eva Gyllensvan

egyllensvaan@gmail.com


Suppleant

Per-Olof Andersson

per-olov.andersson@telia.com


Revisorer:

Tor Vågen

tor.vagen@yahoo.se


Staffan Holmlund

ing.fa.staffanholmlund@etanet.se